Remindo-support-test

Nieuws

9 april: Aankondiging activiteit

Op 14 april (14.00 u – 15.00 u) en op 17 april (15.15 u – 16.15 u) zijn er weer Info- en vragenuren Online Toetsing. Ze zijn bereikbaar via Teams kanaal: Webinars Onderwijs op afstand – onderwijsvormen en tools. Zie  hier voor de link naar Teams.

2 april: Release

Op 29 maart jl. is een release van Remindo online gebracht. Je kunt dus kleine wijzigingen in de software tegenkomen. Wij werken er hard aan de supportsite ook in deze tijd up to date te houden, maar vragen je om begrip dat de informatie nog niet beschikbaar is. Wij raden je aan wanneer je vragen hebt je key-user om hulp te vragen.

30 maart: Nieuwe documenten beschikbaar

Documenten voor een toetsafname thuis of inzage thuis zijn te vinden onder Ondersteuningsdocumenten

24 maart: Aankondiging activiteit

(de activiteit heeft gelopen van 24 – 30 maart; wij informeren je als er weer nieuwe activiteiten zijn) Van 24 t/m 27 maart is er van 14.00 – 15.00 uur een Info- en vragenspreekuur Online Toetsing. Voor meer informatie en toegang, zie: https://intranet.uu.nl/actueel/mededelingen/info-en-vragenuur-online-toetsing

17 maart: Update m.b.t. maatregelen Coronavirus

Waar moet ik aan denken als ik mijn toets wil aanpassen naar een online (open-boek) toets of een andere summatieve opdracht voor thuisafname?

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat je gehele cursus, inclusief de toetsing voldoet aan constructive alignment: zijn de leerdoelen afgestemd met de leeractiviteiten van de cursus. Sluit vervolgens de toetsing aan op de leerdoelen en de leeractiviteiten, ook qua niveau? Een andere toetsvorm is niet altijd een optie, immers de leeractiviteiten waren gericht op de al vastgestelde toetsvorm. Studenten ziin hier dus niet op voorbereid. Denk je erover af te wijken van de huidige toetsvorm, check dan wat te doen in deze periode (niet cruciaal onderwijs en toetsing kan worden uitgesteld, bij afwijken van de huidige toetsing, dient te worden voorgelegd aan de Executive Board): https://intranet.uu.nl/file/uuafwegingskaderdoorgangonderwijsivmcovid-1920200313voorintranetpdf

Mocht je een andere toetsvorm willen gebruiken, houd dan goed voor ogen dat de toetsvorm qua niveau blijft aansluiten bij het niveau van de leerdoelen van de cursus en de bijbehorende activiteiten. Bereid de studenten vervolgens ook voor op de nieuwe toetsvorm die zij kunnen verwachten. Houd er rekening mee dat studenten bronnen tot hun beschikking hebben.

Hulp nodig?
Als je onderwijskundig advies wilt bij de afweging voor het aanpassen van je tentamen, stuur dan een mail naar digitaletoetsing@uu.nl

 

Nieuws vanwege situatie Coronavirus 

Vanwege de uitval van alle summatieve digitale tentamens t/m 20 april 2020, wijzen we je hieronder op een aantal alternatieven:

  1. Online ‘open boek’ tentamens kunnen worden afgenomen via toetssoftware Remindo op de computer van de student thuis. Studenten vullen hier hun antwoorden in en kunnen alle bronnen gebruiken die er beschikbaar zijn.
  2. Al klaargezette toets in Remindo, indien deze omgezet kan worden naar ‘open boek/bronnen’ variant, kun je het tentamen door de student thuis op de computer laten maken tijdens het geplande tijdsslot. Houd er hierbij dus rekening mee dat de internetbeveiliging en surveillance, zoals in de toetszaal plaatsvindt, er niet is. Denk hierbij aan de vragen omvormen tot open vragen, essayvragen of andere vraagstellingen waarbij het antwoord niet kan worden opgezocht op internet waardoor frauderen moeilijker is.
  3. Opdrachten voor een cijfer: denk aan het  schrijven van een essay, het maken van een poster, geven van een online presentatie, feedback op elkaar geven (voor een cijfer). Via Blackboard lever je de opdrachten (assignments) in en kun je deze van feedback voorzien. Voor opdrachten zijn nog diverse andere tools te gebruiken, zie de toolwijzer van Educate-it.
  4. Alternatieve oplossingen: bij sommige cursussen is het niet mogelijk om alles volledig online met Remindo of Blackboard te toetsen. Bijvoorbeeld bij wiskundetentamens ofwel delen van scheikunde of natuurkunde waarbij formules of het tekenen van structuren belangrijk zijn. Oplossingen zouden kunnen zijn dat studenten schermopnames maken ofwel video’s/foto’s maken van hun geschreven berekeningen op papier en die delen met de docent.
 • Docenten die bij bovenstaande alternatieven onderwijskundige ondersteuning wensen, kunnen contact opnemen met digitaletoetsing@uu.nl
 • Mocht de docent graag zijn/haar tentamen willen herplannen in de digitale toetszaal, dan verloopt dit proces volgens de reguliere weg van facultaire roostering.
 • Er is een supportsitepagina met veelgestelde vragen over Toetsing en Beoordeling ten tijde van de maatregelen die genomen zijn vanwege Covid-19
 • Meer informatie vind je op de Intranetpagina ‘Onderwijs op afstand’

 

Overig nieuws:

 • Releases voor Remindo: Op 2 februari 2020 is een release van Remindo uitgerold. Lees in de Verkorte releasenotes 20.1 wat er is vernieuwd. Op 2 november 2019 is een release van Remindo uitgerold. Lees in de Beknopte release notes 19-2 wat is vernieuwd. 4 mei 2019 is een release van Remindo uitgerold. In de Beknopte releasenotes Remindo 19-1 lees je wat is vernieuwd.
 • Er is hier sinds 25 februari 2020 een Instructie voor de student voor de inzage thuis beschikbaar.
 • Er is hier sinds 27 november 2019 een nieuwe Nederlandse versie van de Studentinstructie beschikbaar.
 • Op de homepagina staat bij punt 5 (Toetsanalyse) naslaginformatie over Toetsanalyse (26 november 2019)
 • Sinds 19 augustus 2019 staat de optie ‘Pas raadkanscorrectie toe’ standaard op ‘Ja’, als je een nieuwe toetsmatrijs aanmaakt via de knop ‘+ Nieuwe matrijs toevoegen’. De reden dat het nu standaard op ‘Ja’ staat, is als volgt. Wanneer je na de toetsafname en de publicering van de resultaten merkt dat je geen raadkanscorrectie hebt toegepast, maar je wilt dit wel, dan mag je de raadkanscorrectie niet alsnog toepassen, omdat de cijfers dan naar beneden gaan. Het omgekeerde kan wel: als je per ongeluk de raadkanscorrectie hebt toegepast en je wilt dat niet, dan kan dat gewijzigd worden en dan worden de gepubliceerde cijfers omhoog aangepast. Op deze  pagina vind je uitgebreide informatie over de raadkanscorrectie. De toepassing van de raadkanscorrectie kan nog steeds ook voor de toetsafname worden uitgezet.
 • Bij het werken met Remindo versturen docenten en ondersteuners regelmatig gevoelige informatie. Met SURFfilesender kun je (bv.) toetsvragen of persoonlijke gegevens eenvoudig op een veilige manier verzenden.